013 665 1476 / 083 2888 134 / 083 2888 138 delmascountrylodge@telkomsa.net

Accommodation Rooms

Executive Rooms

 • Executive Rooms 3 Executive Bathroom 3
 • Executive Rooms 4 Executive Bathroom 4
 • Executive Rooms 2 Executive Rooms 2
 • Executive Rooms 4 Executive Rooms 4
 • Executive Room 5 Executive Room 5

Luxury Rooms

 • Luxery Rooms 1 Luxery Rooms 1
 • Luxery Rooms 2 Luxery Rooms 2
 • Luxery Rooms 3 Luxery Rooms 6
 • Luxery Rooms 4 Luxery Rooms 4
 • Luxery Rooms Luxery Rooms

Standard rooms

 • Standard Rooms Kitchen Standard Rooms Kitchen
 • Standard Rooms Bathroom Standard Rooms Bathroom
 • Standard Rooms 1 Standard Rooms 1
 • Standard Rooms 2 Standard Rooms 2
 • Standard Rooms 3 Standard Rooms 3